N

Цялостно прокетиране

Предлагаме цялостно проектиране и изготвяне на инвестиционни проекти

N

Проектиране конструкции

  • Проектиране на строителни конструкции Реконструкция- стоманобетонни, стоманени и дървени
N

Реконструкция

Реконструкция, преустройство и сеизмично осигуряване на съществуващи сгради и съоръжения

N

Укрепване

Укрепване на строителни изкопи, стабилизиране на земни откоси и проектиране на подпорни стени

N

Конструктивни становища

  • Конструктивни становища и оценка на експлоатационна годност на конструкцията 
N

Обследване

Обследване на строителни конструкции 

N

Рекламни съоръжения

Проектиране на рекламни съоръжения

N

Производствени чертежи

  • Изготвяне на производствени чертежи на стоманени конструкции
N

Надзор

Авторски надзор

N

Контрол

Инвеститорски контрол

N

Управление

  • Проектно управление
N

Проектна документация

Адаптиране на проектна документация, разработена в чужбина, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България и Европейското законодателство

Свържи се с нас

 

Телефон  — +359 87 850 74 04